Big Data certificaat

Het Big Data certificaat, met Eduvision als founder, is ontwikkeld en wordt afgegeven door certificeringsinstantie iSQI. Hiermee is het certificaat onafhankelijk. iSQI is een onafhankelijk en internationale certificeringsinstantie die actief is in meer dan 90 landen en meer dan 10 talen. Het afgelopen jaar heeft de organisatie meer dan 22.000 professionals gecertificeerd.

Het Big Data certificaat voldoet aan de ISO 9001 norm oftewel de internationale norm voor kwaliteitsmanagement. Bovendien ben je gecertificeerd volgens de ISO 17024 wat inhoudt dat de certificeringsinstantie voor het certificeringsproces van personen aan de algemene en internationale eisen voldoet. Voorbeelden van deze eisen zijn de onafhankelijkheid van de examinering en de eis dat het examen een geldige toets is van de competenties van de geëxamineerde. Met het Big Data certificaat toon je dus aan dat je valide kennis van het juiste niveau hebt en in staat bent om deze toe te passen.

Voordelen Big Data certificaat

Het Big Data certificaat biedt de volgende voordelen

 • Het Big Data certificaat representeert jouw professionele kennis over Big Data.
 • Steeds meer bedrijven zien het belang van Big Data in. Onderzoeksbureau Gartner stelt dat meer dan 75% van de organisaties al investeert of de intentie heeft om te investeren in Big Data. Hierdoor zal ook de vraag naar Big Data specialisten toenemen. Het Big Data certificaat staat daarom gelijk aan baangarantie.
 • Vooral met het oog op het tekort aan duizenden Big Data specialisten, biedt het certificaat jou een voordeel ten opzichte van niet gecertificeerde concurrenten in het werkveld.
 • Organisaties prefereren gecertificeerde Big Data specialisten wat je zal terugzien in de beloningen die jij voor je werk ontvangt.
 • Als gecertificeerde Big Data specialist ben je aantrekkelijker tijdens recruitment van werknemers, omdat jij aantoonbare kennis over Big Data hebt die van het juiste niveau is.

In totaal worden er binnen de Big Data Academy twee certificaten aangeboden. Wil je meer weten over deze certificaten? Klik dan op één van onderstaande links.

Big Data Foundation certificaat

Om het Big Data Foundation certificaat te behalen moet je de cursus Big Data Foundation succesvol afgerond hebben. Dit doe je met het Big Data Foundation examen. Het examen bestaat uit 40 meerkeuzevragen en wordt afgenomen door een onafhankelijk examenbureau. Om te slagen dien je minimaal 65% van de vragen correct te beantwoorden.

Tijdens dit multiple choice examen laat je zien dat je voldoende theoretische kennis over de grondbeginselen van Big Data bezit. Naast de informatie die gegeven wordt tijdens de cursus stellen wij lesmateriaal beschikbaar. Hierdoor kun je buiten de cursus om het examen ook zelfstandig voorbereiden.

Met het Big Data Foundation certificaat laat je zien dat je kennis hebt van:

 • De grondbeginselen van Big Data
 • Big Data analysestrategieën
 • De principes van Big Data algoritmen en analytics
 • Big Data-architectuurprincipes
 • Big Data systemen

Na succesvolle afronding van het examen ontvang je van ons het Big Data Foundation certificaat. Dit certificaat, met Eduvision als founder, wordt afgegeven door certificeringsinstantie iSQI. iSQI is een toonaangevende en onafhankelijke organisatie die professionals van over de hele wereld certificeert. Met het Big Data Foundation certificaat ben je gecertificeerd volgens ISO normen 9001 (Quality Standard) & 17024 (Certified Certification Body).

Met het Big Data Foundation certificaat leg je een goede, theoretische basis voor jouw carrière als Big Data expert. Het is bovendien mogelijk om je verder te specialiseren. Het certificaat geeft je namelijk toegang tot de driedaagse praktijkgerichte cursus Big Data Practitioner. Tijdens dit deel ligt de focus op het in praktijk brengen van de theorie die je hebt opgedaan met de cursus Big Data Foundation. Na succesvolle afronding van de cursus en het examen ontvang jij het Big Data Foundation certificaat.

Wil je het Big Data Foundation certificaat halen? Volg dan de cursus Big Data Foundation.

Big Data Practitioner certificaat

Om het Big Data Practitioner certifcaat te behalen moet je de cursus Big Data Pracititioner succesvol hebben afgerond. Het is echter wel verplicht om al in het bezit te zijn van het Big Data Foundation certificaat.

De cursus Big Data Practitioner rond je af met het Big Data Practitioner examen. Het examen bestaat uit 40 meerkeuzevragen en wordt afgenomen door een onafhankelijk examenbureau. Om het Big Data Practitioner certificaat te ontvangen, dien je minimaal 65% van de vragen correct te beantwoorden. Tijdens dit multiple choice examen laat je zien dat praktijkgerichte kennis van Big Data hebt. Naast de informatie die gegeven wordt tijdens de cursus stellen wij lesmateriaal beschikbaar. Hierdoor kun je buiten de cursus om het examen ook zelfstandig voorbereiden.

Na succesvolle afronding van het examen ontvang je van ons het Big Data Practitioner certificaat. Dit certificaat, met Eduvision als founder, wordt afgegeven door certificeringsinstantie iSQI. iSQI is een toonaangevende en onafhankelijke organisatie die professionals van over de hele wereld certificeert. Met het Big Data Practitioner certificaat ben je gecertificeerd volgens ISO normen 9001 (Quality Standard) & 17024 (Certified Certification Body).

Met dit certificaat laat je zien dat je:

 • Het Big Data proces in de praktijk kunt toepassen
 • Big Data analytics tools kunt gebruiken
 • Algoritmen kunt toepassen
 • Weet hoe je Big Data analyses uitvoert en interpreteert
 • De Big Data architectuur kunt toepassen en Big Data systemen binnen een organisatie kunt gebruiken
 • De roadmap van Big Data binnen organisaties kunt implementeren
 • De kwaliteit van Big Data kunt beoordelen

Met het Big Data Practitioner certificaat op zak toon je aan dat jij aan de internationaal erkende standaarden voldoet die aan Big Data specialisten gesteld worden. Je hebt praktisch inzicht in de toepasbaarheid van Big data analyses, Big Data architecturen en Big Data systemen. Het Big Data Practitioner certificaat geeft je bovendien toegang tot een van de vier specialisaties: Big Data Analyst, Big Data Manager, Big Data Programmer of Big Data Architect.

Wil je het Big Data Practitioner certificaat halen? Volg dan de cursus Big Data Practitioner.

Big Data Manager certificaat

Om het Big Data Manager certificaat te behalen moet je de cursus gevolgd hebben en een project uitvoeren waaruit blijkt dat je in staat bent om alles wat je geleerd hebt op goed niveau toe te passen in de praktijk. Dit wordt door middel van een praktijkexamen getoetst. Het examen wordt beoordeeld door een onafhankelijke examencommissie.

Na succesvolle afronding van het examen ontvang je van ons het Big Data Manager certificaat. Dit certificaat, waarvan Eduvision de founder is, wordt afgegeven door certificeringsinstantie iSQI. iSQI is een toonaangevende en onafhankelijke organisatie die professionals van over de hele wereld certificeert. Met het Big Data Manager certificaat ben je gecertificeerd volgens ISO normen 9001 (Quality Standard) & 17024 (Certified Certification Body).

Met het Big Data Manager certificaat laat je zien dat je goede inhoudelijke en praktische kennis bezit over:

 • Het ontwerpen van een Big Data beleid
 • Het ontwikkelen van een Big Data bedrijfsstrategie
 • Het implementeren van innovaties gerelateerd aan Big Data
 • Het toepassen van de juiste Big Data strategie afhankelijk van de marktsituatie

Daarnaast ben je als gecertificeerde Big Data Manager in staat om de directie te adviseren over zaken als consequenties en invloed op de bedrijfsvoering en ROI.

Met het Big Data Manager certificaat op zak, ben jij in staat om het gehele Big Data proces te organiseren. Je bent de verbindende factor tussen verschillende Big Data specialisten: van IT’ers tot Analysts en weet samen met hen organisatiedoelstellingen te bereiken. Het Big Data Manager certificaat biedt jou veel kansen. Er is immers veel vraag naar mensen zoals jij. Met dit certificaat laat je zien dat je goede inhoudelijke en praktische kennis bezit over het beheren, controleren en organiseren van Big Data en kun jij aan de vraag voldoen.

Wil je het Big Data Manager certificaat halen? Volg dan de cursus Big Data Manager.

Big Data Analyst certificaat

Om het Big Data Analyst certificaat te behalen moet je de cursus gevolgd hebben en een project uitvoeren waaruit blijkt dat je in staat bent om alles wat je geleerd hebt op goed niveau toe te passen in de praktijk. Dit wordt door middel van een praktijkexamen getoetst. Het examen wordt beoordeeld door een onafhankelijke examencommissie.

Na succesvolle afronding van het examen ontvang je van ons het Big Data Analyst certificaat. Dit certificaat, waarvan Eduvision de founder is, wordt afgegeven door certificeringsinstantie iSQI. iSQI is een toonaangevende en onafhankelijke organisatie die professionals van over de hele wereld certificeert. Met het Big Data Analyst certificaat ben je gecertificeerd volgens ISO normen 9001 (Quality Standard) & 17024 (Certified Certification Body).

Met het Big Data Analyst certificaat laat je zien dat je goede inhoudelijke en praktische kennis bezit over:

 • Diverse analysestrategieën, zoals data mining en predictive analytics
 • Het ontwerpen en testen van het Big Data Analytics trajecten met de daarbij behorende kwaliteitscontroles
 • Het ontwikkelen van en werken met algoritmen
 • Het ontwerpen. testen, tunen en verbeteren van voorspellende modellen
 • Het in praktijk brengen van Big Data analytics
 • Kennis van de uitdagingen die gepaard gaan met Big Data Analytics

Als gecertificeerde Big Data Analyst ben jij in staat om te werken met grote hoeveelheden data. Op basis van deze data kun jij verbanden ontdekken en conclusie trekken die organisaties in staat stellen om data gedreven beslissingen te maken.

Het Big Data Analyst certificaat biedt jou veel kansen. Er is immers veel vraag naar mensen zoals jij. Met dit certificaat laat je zien dat je goede inhoudelijke én praktische kennis bezit over Big Data Analytics en kun jij dus aan de vraag voldoen.

Wil je het Big Data Analyst certificaat halen? Volg dan de cursus Big Data Analyst.

Big Data Programmer certificaat

Om het Big Data Programmer certificaat te behalen moet je de cursus gevolgd hebben en een project uitvoeren waaruit blijkt dat je in staat bent om alles wat je geleerd hebt op goed niveau toe te passen in de praktijk. Dit wordt door middel van een praktijkexamen getoetst. Het examen wordt beoordeeld door een onafhankelijke examencommissie.

Na succesvolle afronding van het examen ontvang je van ons het Big Data Programmer certificaat. Dit certificaat, waarvan Eduvision de founder is, wordt afgegeven door certificeringsinstantie iSQI. iSQI is een toonaangevende en onafhankelijke organisatie die professionals van over de hele wereld certificeert. Met het Big Data Programmer certificaat ben je gecertificeerd volgens ISO normen 9001 (Quality Standard) & 17024 (Certified Certification Body).

Met het Big Data Programmer certificaat laat je zien dat je goede inhoudelijke en praktische kennis bezit over:

 • Realiseren van Big Data systemen op basis van de Hadoop tooling, BI tooling, database ontwerp en veiligheid.
 • Big Data systemen testen op prestatie, tuning en veiligheid
 • Big Data systemen implementeren en onderhouden
 • Administratie van Big Data systemen
 • Analysestrategieën en architecturen converteren naar Big Data systemen
 • System Administration

Als gecertificeerde Big Data Programmer ben je dus op de hoogte van alle ins en outs van Big Data systemen. Bovendien vorm je het fundament van het Big Data specialistenteam.

Het Big Data Programmer certificaat biedt jou veel mogelijkheden. Er is immers veel vraag naar mensen zoals jij. Met dit certificaat laat je zien dat je goede inhoudelijke én praktische kennis bezit over Big Data systemen: van de ontwerp- tot en met de documentatiefase. Bovendien kun je de veiligheid van het systeem garanderen. Met het Big Data Programmer certificaat kun jij aan de toenemende vraag voldoen.

Wil je het Big Data Programmer certificaat halen? Volg dan de cursus Big Data Programmer.

Big Data Architect certificaat

Om het Big Data Architect certificaat te behalen moet je de cursus gevolgd hebben en een project uitvoeren waaruit blijkt dat je in staat bent om alles wat je geleerd hebt op goed niveau toe te passen in de praktijk. Dit wordt door middel van een praktijkexamen getoetst. Het examen wordt beoordeeld door een onafhankelijke examencommissie.

Na succesvolle afronding van het examen ontvang je van ons het Big Data Architect certificaat. Dit certificaat, waarvan Eduvision de founder is, wordt afgegeven door certificeringsinstantie iSQI. iSQI is een toonaangevende en onafhankelijke organisatie die professionals van over de hele wereld certificeert. Met het Big Data Architect certificaat ben je gecertificeerd volgens ISO normen 9001 (Quality Standard) & 17024 (Certified Certification Body).

Met het Big Data Architect certificaat laat je zien dat je goede inhoudelijke en praktische kennis bezit over:

 • Het ontwerpen van het Big Data landschap
 • Ontwerpen van Enterprise Architecture
 • Ontwerpen van data lakes, data reservoirs en de bijbehorende beheerprocessen
 • Het adviseren van het management over de consequenties van Big Data, de invloed op de bedrijfsvoering en ROI
 • Het adviseren bij technische implementatie
 • Big Data strategieën afhankelijk van de situatie in de organisatie
 • Big Data analysestrategieën

Als gecertificeerde Big Data Architect ben jij in staat om op alle organisatieniveaus actief te zijn. Je kan een Big Data architectuur ontwerpen en implementeren, maar ook business wensen bewaken en analyseren die je vervolgens doorvoert naar Big Data architectuurprincipes.

Het Big Data Architect certificaat biedt jou veel mogelijkheden. Er is immers veel vraag naar mensen zoals jij. Met dit certificaat laat je zien dat je goede inhoudelijke en praktische kennis bezit over de Big Data architectuur. Met het Big Data Architect certificaat kun je dus aan de toenemende vraag voldoen.

Wil je het Big Data Architect certificaat halen? Volg dan de cursus Big Data Architect.

Toegevoegde waarde voor werkgevers

Voor de eerste twee onderdelen van de Big Data-opleiding (Big Data Foundation en Big Data Practitioner) is het mogelijk een officeel Big Data certificaat te behalen. Dit Big Data certificaat is een onafhankelijk en internationaal erkend certificaat dat ontwikkeld en afgegeven wordt door certificeringsinstantie iSQI. Werknemers die in het bezit zijn van het Big Data certificaat zijn bovendien gecertificeerd conform ISO 9001 (de internationale norm voor kwaliteitsmanagement) en ISO 17024 (het certificeringsproces voldoet aan de algemene en internationale eisen). Wanneer uw werknemers in het bezit zijn van het Big Data certificaat beschikken ze dus over internationaal erkende kennis en vaardigheden.

Investeer in uw werknemers

Big Data kunnen van positieve betekenis zijn voor uw bedrijf. Maar waar haalt u de juiste mensen vandaan? Recent onderzoek van de Nationale Denktank schat de vraag in 2018 naar Big Data specialisten op 10.000 mensen. Het aanbod wordt echter op 2000 mensen geschat. Dit houdt dus in dat er een tekort van 8000 Big Data specialisten vzal zijn. Om dit probleem voor te zijn, is het belangrijk om nu al te zorgen dat u Big Data gecertificeerde mensen in huis hebt.

Big Data certificaat als kwaliteitskeurmerk

Het Big Data certificaat is een kwaliteitskeurmerk waarmee u aan zowel interne als externe opdrachtgevers en klanten laat zien dat uw werknemers gevalideerde kennis over Big Data bezitten. Met het certificaat bent u als werkgever en als HRM professional ervan verzekerd dat uw (aankomende) medewerkers over de juiste kennis en vaardigheden beschikken, waardoor ze in staat om uw bedrijf naar een hoger niveau te tillen. Bovendien vragen steeds meer opdrachtgevers om gecertificeerde Big Data mensen. Uw klanten zullen uw hooggekwalificeerde mensen weten te waarderen.

Voordelen Big Data certificaat

 • Werknemers die in het bezit zijn van het Big Data certificaat zijn goed opgeleid en tonen aan dat ze over de juiste Big Data competenties beschikken en in staat zijn om die in de praktijk toe te passen.
 • Werknemers met het Big Data certificaat voldoen aan de internationaal opgestelde standaarden die aan Big Data specialisten gesteld worden.
 • Het helpt u als werkgever in het maken van een keuze voor het aannemen van personeel.
 • Slechts enkele bedrijven investeren in Big Data. Door nu al de juiste mensen in huis te hebben, kunt een start met Big Data maken en de concurrentie voorblijven.
 • Met gecertificeerde mensen in huis kunt u op data gedreven beslissingen maken, waardoor u proactief op situaties kunt reageren. Hierdoor zijn de beslissingen effectiever en bespaart u kosten.