Slides Python Webinar

Slides Webinar Python

Programmeertaal Python wint de laatste jaren breed terrein als veel (zo niet: meest) toegepaste taal op het gebied van data science en data-analyse. Steeds meer data scientists kiezen voor deze open-source taal voor het oplossen van vraagstukken op het gebied van machine learning. Maar: hoe komt het dat Python inmiddels zo’n enorm marktaandeel heeft weten te veroveren? Dat ligt niet alleen aan de eenvoudig te coderen syntaxis en een variëteit aan ingebouwde bibliotheken en frameworks voor data science. Python wordt namelijk ook nog eens ondersteund door verschillende datavisualisatietools, zoals PowerBI en SAS, maar ook de grote cloudproviders zoals Azure, AWS en Google Cloud maken er gebruik van in hun services.​