Outplacement

Tijdens de economische crisis zijn veel mensen niet zeker van hun baan. Als u hierdoor moet uitkijken naar een nieuwe baan en gedwongen in een outplacement traject terecht komt is omscholing vaak noodzakelijk. Investeren in uw kennis vergroot uw kansen bij het vinden van een nieuwe baan. Uw werkgever bepaalt en financiert uw opleidingsbudget.

Outplacement trainingen

Eduvision helpt u graag bij het opleidingsgedeelte van uw outplacement traject. In eerste instantie is de keuze van het vakgebied een belangrijk onderdeel. U kunt bij ons onder andere kiezen uit de volgende vakgebieden:

Outplacement Opleidingsplan

Zodra u, als Outplacement kandidaat geïnteresseerd bent in een van onze vakgebieden kunt u of uw werkgever contact met ons opnemen. Aan de hand van een telefonisch intakegesprek kunnen wij een persoonlijk opleidingsplan opstellen om uw werkgever te overtuigen van de voordelen van onze opleidingen. Dit opleidingsplan bevat een omschrijving van de te doorlopen opleiding(en) en een duidelijke motivatie voor deze keuze. Dat wil zeggen, wij houden rekening met de situatie in de markt en de persoonlijke achtergrond en capaciteitenvan de kandidaat. Het persoonlijk opleidingsplan gaat samen met een offerte voor het opleidingstraject.

Procedure

Om u tijdens het Outplacement traject op een zo goede en efficiënt mogelijke manier te helpen heeft Eduvision een nauwkeurige procedure opgesteld. Hieronder vermelden we stapsgewijs de procedure.

Stap 1: Telefonisch contact

Nadat wij met u of uw werkgever (of reintegratiebedrijf) in contact zijn gekomen maken wij een telefonische afspraak. Deze afspraak dient als een intakegesprek voor het outplacement traject. Tijdens dit gesprek bespreken wij uw persoonlijke achtergrond, interesses en capaciteiten. Als u nog niet eerder in contact bent gekomen met een reïntegratiebedrijf kunnen wij u eventueel in contact laten komen met een reïntegratiebedrijf. Door onze goede contacten op dit gebied heeft u als voordeel dat onze opleidingen al bekend zijn en komt uw aanvraag in een versnelde procedure terecht. Wij beschikken hierbij over een landelijk dekkend netwerk.

Stap 2: Proeflessen

Nadat de interesses en capaciteiten zijn vastgesteld tijdens het outplacement traject, kunt u één van onze proeflessen bezoeken om onze opleidingen in de praktijk te kunnen ervaren. Deze proeflessen geven u een goed beeld van de inhoud van de opleiding en het lesmateriaal en u komt in contact met onze vakdocenten.

Stap 3: Bespreking met werkgever

Zodra u zelf het outplacement traject hebt uitgestippeld is het tijd om de plannen te bespreken met uw werkgever (en eventueel uw reïntegratiebedrijf). Door middel van bovenstaande activiteiten heeft u een goed beeld van het te volgen traject. Eduvision is vanzelfsprekend bereid om contact op te nemen met uw werkgever (en- of reïntegratiebedrijf) om het één en ander nader te verklaren.

Stap 4: Opleidingsplan

Vervolgens stellen wij een opleidingsplan op met alle benodigde informatie die we van u hebben ontvangen. Dit sturen we dan naar uw werkgever (en- of reïntegratiebedrijf) die deze moet goedkeuren (UWV).

Stap 5: Start opleiding

Nadat de opleidingen aan de hand van het opleidingsplan zijn goedgekeurd kan/kunnen de opleiding(en) starten.

Adviserende functie

Wij als opleidingsinstituut hebben een adviserende rol. Met behulp van het opleidingsplan proberen we uw werkgever te overtuigen van de voordelen van onze opleidingen. De verdere Outplacement procedure nemen wij niet voor onze rekening.

Interesse in een outplacementtraject via Eduvision?

Als u interesse heeft in één van onze trajecten kunt u (of uw werkgever) contact met ons opnemen. Aan de hand van een telefonisch intakegesprek kunnen wij een persoonlijk opleidingsplan opstellen uw werkgever te overtuigen van de voordelen van onze opleidingen. Wilt u meer informatie over onze opleidingen of wilt u een deskundig advies van een van onze opleidingsadviseurs? Bel dan naar 088 0444 222 of mail naar info@eduvision.nl.

CONTACT
Eduvision Locatie Apeldoorn

Eduvision Opleiding & Training
Loolaan 554
7315 AG Apeldoorn
info@eduvision.nl
0880 444 222

IBAN: NL66ABNA0452897998
KVK : 08088389

Routebeschrijving (PDF)

EDUVISION
  • is al 20 jaar thuis in IT & Tech
  • levert passende oplossingen
  • vertaalt ‘theorie’ naar ‘praktijk’
  • biedt antwoord op elk vraagstuk
  • is pas tevreden als jij dat bent