Predictive analytics

Wat is predictive analytics?

Predictive analytics is een analysetechniek die een voorspellende score aan je klanten of organisatie-element toewijst. Met predictive analytics extraheer je informatie uit bestaande datasets. Op deze manier kan je patronen in beeld brengen en voorspellingen doen over de toekomst en onbekende gebeurtenissen. Bij predictive analytics maak je gebruik van verschillende analysetechnieken. Hierbij moet je denken aan technieken als data mining en machine learning.

Predictive analytics en Big Data zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Organisaties verzamelen namelijk grote hoeveelheden (real-time) data van consumenten. Met predictive analytics analyseer je deze data. Op deze manier kan je als organisatie je klant, product en partners beter begrijpen en potentiële risico’s en mogelijkheden identificeren. Met het inzetten van predictive analytics binnen je organisatie krijg je in plaats van een historisch beeld een toekomstig perspectief van je consument.

Predictive analysis: e-commerce

Om je een beeld te geven van welke inzichten predictive analysis jou kan bieden, geven je we enkele voorbeelden. Zo kan je met predictive analysis trends identificeren, consumenten beter begrijpen (i.e. je krijgt van hen een 360 graden view), de prestaties van je organisatie verhogen, gedrag voorspellen en data gedreven besluiten maken.

De data waarop je predictive analysis toepast is uit verschillende bronnen afkomstig. Deze bronnen kunnen zowel intern als extern zijn. Voorbeelden van interne bronnen zijn transctionele data, clickstream data, klantprofielen (i.e. persoonlijke gegevens die klanten achtergelaten hebben van registratieformulieren) en klantinteracties (i.e. e-mail, surveys). Voorbeelden van externe bronnen zijn social media en mobiele data.

Wat je wel goed moet onthouden is dat predictive analysis je niet exact vertelt wat in de toekomst gaat gebeuren. In feite bereken je namelijk een kans. De uitkomsten van je voorspellende analyses vertellen je alleen wat er zou kúnnen gebeuren met een acceptabel betrouwbaarheidsniveau.

Predictive analysis: sport en gezondheidszorg

De hierboven beschreven voorbeelden van predictive analytics hebben vooral betrekking op e-commerce. Maar de toepassing van predictive analytics reikt ver, aangezien het in praktisch elke sector te gebruiken is. We geven je hieronder twee voorbeelden.

Als je denkt dat predictive analytics alleen in (profit)organisaties van waarde is, heb je het mis. Ook binnen de sportwereld kan predictive analytics van grote waarde zijn. Vandaag de dag zijn er veel verfijnde manieren die je toe kunt passen binnen de sportwereld. Denk hierbij aan videocamera’s, sensoren en zogenaamde ‘wearables’ waarmee elke aspect van het spel opgepikt wordt: van calorie-inname tot training tot fan-interacties. Het analyseren van de data die door deze apparaten gegenereerd worden heeft als doel om met predictive analytics data gedreven beslissingen te nemen. Als je bijvoorbeeld 999 voetbalwedstrijden analyseert krijg je inzicht in welke beslissingen op het veld tot goede prestaties hebben geleid. Met behulp van predictive analytics kun je voetbalteams dus helpen om tijdens de 1000ste wedstrijd strategische belissingen te nemen op basis van historische gegevens.

Ook binnen de gezondheidszorg is predictive analytics van grote waarde. Zo kan je door de activiteiten op social media het risico op bijvoorbeeld depressie en obesitas voorspellen. Bovendien is het mogelijk om data van veel patiënten met een bepaalde ziekte te analyseren. Met behulp van deze gegevens kun je bij een nieuwe patiënt nauwkeuriger diagnoses stellen. Je hebt bijvoorbeeld dankzij predictive analyses inzicht gekregen in de symptomen die voorkomen bij reuma en kan hiermee voorspellen dat als symptoom a, b en c aanwezig zijn bij de nieuwe patiënt zeer waarschijnlijk ook sprake is reuma.

Meer weten over predictive analytics?

Wil je meer weten over predictive analytics en de toepassing ervan? Wil je meer weten over Big Data Analytics? Volg dan de cursus Big Data Analyst bij de Big Data Academy. Dit is de plek waar je opgeleid wordt tot Big Data specialist. Na de cursus ontvang je van ons het Big Data certificaat waarmee je kunt aantonen dat jij zowel inhoudelijke als praktische kennis bezit over verschillende Big Data analysestrategieën, algoritmen en voorspellende modellen.