Aan de slag met Lean!

Lean is een wereldwijd bewezen en toegepaste managementfilosofie, gericht op het elimineren van verspilling. In Lean wordt er onderscheid gemaakt tussen acht verschillende soorten verspillingen:

 1. Defecten
 2. Overproductie
 3. Transport
 4. Wachten
 5. Opslag
 6. Bewegingen en verplaatsingen
 7. Meer doen dan nodig is
 8. Onbenutte creativiteit en capaciteit

Bij het wegwerken van deze verspillingen wordt voortdurend uitgegaan wat de klant écht belangrijk vindt. Door de klant centraal te stellen creëer je maximale toegevoegde waarde tegen minimale inspanning. Hierdoor verbetert de kwaliteit, dalen de kosten en stijgt de winst.

Lean Methodes:

Lean biedt verschillende methoden om de filosofie te implementeren. Afhankelijk van jouw bedrijf, branche of doel kan de keuze gemaakt worden om een methode wel of niet in te zetten.

5S: Is een methode om het werk efficiënt uit te kunnen voeren. 5S komt oorspronkelijk uit Japan. De vijf S’en staan voor Scheiden, Sorteren, Schoonmaken, Standaardiseren en Stimuleren. De 5S methode heeft zich bewezen, als het gaat om het verhogen van de productiviteit van medewerkers. Deze methode kan met weinig investeringen al succesvol worden toegepast.

Value Stream Map (VSM): Een waardestroom die in een bepaalde volgorde van activiteiten een product of dienst voortbrengen, waarbij in iedere activiteit waarde wordt toegevoegd. VSM geeft een inzicht in de verspillingen in jouw bedrijf. Het wordt op een snelle manier duidelijk hoe de activiteiten van een bedrijfsproces in elkaar steken. Hierdoor kan een organisatie beter inspelen op de behoefte en vraag van de klant.

Kaizen: Is een voortdurende verbeteringsproces. Het geeft aan dat verbeteren een onderdeel moet zijn van het leven. Verbeteringen worden gerealiseerd door structurele veranderingen. Kaizen is eigenlijk een stroom van verbeteringen, die via een stappenplan richting geeft aan de weg naar de ideale situatie.

Wat levert het in de praktijk op?

 • Het verbeteren van werkplekken
 • Betere klantgerichtheid en daardoor hogere klanttevredenheid
 • Snellere dienstverlening door slimmere werkprocessen en daardoor kortere doorlooptijden
 • Slimme keuzes van productontwerpen
 • Meer efficiëntie door eliminering van verspilling en daardoor (flinke) kostenbesparingen
 • Consequent werken aan competenties en daardoor een continue verbeterproces

Terug