Cursus Python volgen? Opleidingen en cursussen bij Eduvision

Opleiding Python Advanced

5 dagen  |  eerstvolgende startdatum 24 oktober
 • Python is een flexibele object georiënteerde programmeertaal met een breed toepassingsgebied in systeembeheer, webdevelopment en big data. Met een uitgebreide standaard bibliotheek en beschikbare frameworks zoals Django is Python zeer geschikt om snel professionele applicaties te ontwikkelen. In de ... [meer]

Training Python scripting voor Blender

2 dagen  |  eerstvolgende startdatum 26 oktober
 • Python is een veelgebruikte programmeertaal die bekend staat om zijn eenvoudige syntaxis en leesbaarheid. In Blender fungeert Python als de scripttaal die deuren opent naar de interne werking van de software. Het biedt toegang tot de volledige functionaliteit van Blender, waardoor gebruikers aangepa... [meer]

Cursus Data Science met Python

6 dagen  |  eerstvolgende startdatum 24 oktober
 • De Cursus Data Science met Python is gericht op de toepassing van Python en specifieke Python libraries in Data Science-projecten. Python is een flexibele open-source programmeertaal met veel tools en libraries voor datascience en big data toepassingen. Dit maakt dat Python zich heeft ontwikkeld tot... [meer]

Training Python met ChatGPT

3 dagen  |  eerstvolgende startdatum 31 oktober
 • Tijdens de training Python met ChatGPT leer je Python programmeren. We zetten ChatGPT in in alle facetten van de training. Voor specifieke uitleg, het genereren van scripts, debuggen en nog veel meer. We leren je volledige applicaties te genereren. Feitelijk stuur je dus vanuit je expertise het ontw... [meer]

Training Secure Coding Python

3 dagen  |  eerstvolgende startdatum 13 november
 • Veilig programmeren is al lang geen vrijblijvendheid meer. Het is een must om je Python code zo te schrijven dat het secure is. Secure coding vereist kennis van security en de juiste kennis van coding. Tijdens de cursus Secure coding Python leren we je zo secure mogelijk in Python te schrijven. [meer]

Opleiding Python

6 dagen  |  eerstvolgende startdatum 25 oktober
 • In de Opleiding Python leer je programmeren in deze veelzijdige taal. Je leert op object georiënteerde wijze een applicatie ontwerpen en maakt daarbij gebruik van de uitgebreide standaardbibliotheek. Om de realiteit zo dicht mogelijk te benaderen ontwikkel je tijdens de opleiding een volledige Pytho... [meer]

Training Python GIS en Geodata

2 dagen  |  eerstvolgende startdatum 24 oktober
 • Veel organisaties, bedrijven en overheden verzamelen geodata, gevoed door sensoren in voertuigen, IoT devices, verkeer van websites of via andere kanalen. De waarde van zulke gegevens wordt pas optimaal benut als deze gerelateerd worden aan kaarten, modellen of andere visualisering. De analyse en ve... [meer]

Training MicroPython - CircuitPython voor Microcontrollers fundamentals

3 dagen  |  eerstvolgende startdatum 17 november
 • MicroPython is een versie van Python bedoeld om op microcontrollers te draaien. Steeds meer IoT apparaten bevatten slimme software om taken uit te voeren, zoals metingen verrichten, het aansturen van apparatuur en data verzamelen. Tijdens de training leer je om Python in te zetten voor het schrijven... [meer]

Training Django Web Development

5 dagen  |  eerstvolgende startdatum 24 oktober
 • In de training Django Web Development leer je hoe je een volledige Python web applicatie bouwt in Django. Django is een open-source web framework, geschreven in Python. Django is het populairste Python gebaseerde webapplicatie-framework en richt zich op een modulaire opzet, herbruikbaarheid van code... [meer]

Training Flask voor Python

3 dagen  |  eerstvolgende startdatum 13 november
 • Flask is een micro webframework voor Python. De term 'micro' slaat op het feit dat Flask niet allerhande verplichtingen oplegt: als developer kun je zelf kiezen welke delen van het webframework je gebruikt. Zo ondersteunt Flask bijvoorbeeld templating, routing, testing en errorhandling. Tijdens de t... [meer]

Training Scikit-Learn

2 dagen  |  eerstvolgende startdatum 24 oktober
 • Scikit-Learn is een machine learning library voor Python die de functionaliteiten van onderliggende libraries, zoals NumPy en SciPy, bundelt en eenvoudig inzetbaar maakt met een minimum aan complexe code. Dit stelt de gebruiker in staat datasets te analyseren, er modellen en algoritmen op toe te pas... [meer]

Cursus PHP voor programmeurs

4 dagen  |  eerstvolgende startdatum 24 oktober
 • De Cursus PHP voor programmeurs is bedoeld voor programmeurs die ervaring hebben in een recente programmeertaal. Voorbeelden hiervan zijn Java, C++, Python, C#, etc. Doordat je het programmeren reeds onder de knie hebt, kunnen we ons direct specifiek op PHP richten. Wil jij als programmeur zo snel m... [meer]

Training Keras

2 dagen  |  eerstvolgende startdatum 24 oktober
 • Keras is een neural network API geschreven in Python die je bovenop frameworks als Tensorflow of de programmeertaal R kan draaien en die je snel toegang geeft tot analyse resultaten. Vooral wanneer een korte doorloop gewenst is, bijvoorbeeld in het geval van herhaalde tasks of experimenten kan de ve... [meer]

Training AWS Cloud Development Kit - CDK

3 dagen  |  eerstvolgende startdatum 3 november
 • Met de AWS Cloud Development Kit (CDK) kun je AWS-infrastructuur ontwerpen en beheren met behulp van programmeertalen zoals TypeScript, Python, Java en C#, om zo het hele deployment-proces te automatiseren en standaardiseren. In de training AWS CDK maak je kennis met de AWS Cloud Development Kit (CD... [meer]

Training OpenCV

1 dag  |  eerstvolgende startdatum 24 oktober
 • Veel Machine en Deep Learning toepassingen hebben te maken met het analyseren en herkennen van beeldmateriaal. De OpenCV library bundelt een groot aantal van deze methoden en algoritmen zodat ontwikkelaars het wiel niet telkens opnieuw hoeven uit te vinden. Tijdens deze training leert u hoe u de Ope... [meer]

Training Data Science met Dataiku DSS

5 dagen  |  eerstvolgende startdatum 24 oktober
 • Dataiku DSS is een duizendpoot op het gebied van Data Science. Het uitgebreide platform biedt oplossingen voor analytics en machine learning projecten voor zowel doorgewinterde data scientists, als voor minder getrainde analisten. Bovendien werkt Dataiku DSS samen met een groot aantal bekende data s... [meer]

Training Splunk Phantom Playbook Developer

2 dagen  |  eerstvolgende startdatum 30 oktober
 • Met Splunk Phantom automatiseer je de beveiligingsoplossingen voor je IT infrastructuur door ze samen te brengen in één geïntegreerde omgeving. Phantom ondersteunt tal van tools en API's en met Playbooks automatiseer je security acties, om zo altijd snel en adequaat te reageren op security events. T... [meer]

Training Azure Synapse Analytics

3 dagen  |  eerstvolgende startdatum 30 oktober
 • Azure Synapse is een cloudbased data analytics platform waarin gegevensintegratie, data-storage en data-analyses zijn gecombineerd data analyseprocessen in Azure. Je leert tijdens de training Azure Synapse Analytics hoe je databronnen importeert in SQL- en Spark pools, hoe je data analyses uitvoert ... [meer]

Cursus Data Analyse met R

3 dagen  |  eerstvolgende startdatum 24 oktober
 • Tijdens de cursus R leer je werken met de populairste statistische taal binnen (Big) Data science. Je leert hoe je statistische analyses maakt met R en hoe je de resultaten grafisch weergeeft. [meer]

Training Knime datavisualisatie

2 dagen  |  eerstvolgende startdatum 24 oktober
 • Knime is een open-source Data Analyse platform voor Data Manipulatie, Data analyse, Machine Learning en Data Visualisatie. Tijdens de Training Knime datavisualisatie leer je data uit verschillende bronnen samen te brengen, te manipuleren en te analyseren met statistische technieken, machine learning... [meer]

Training Tensorflow Machine Learning

4 dagen  |  eerstvolgende startdatum 24 oktober
 • Tensorflow is een open source software library voor machine learning die zowel krachtig als toegankelijk is. In de training Machine Learning met Tensorflow maak je kennis met de principes van neurale netwerken en Deep Learning. Vervolgens leer je hoe je snel complexe machine learning modellen ontwik... [meer]
 • Programmeertaal Python wint de laatste jaren breed terrein als veel (zo niet: meest) toegepaste taal op het gebied van data science en data-analyse. Steeds meer data scientists kiezen voor deze open-source taal voor het oplossen van vraagstukken op het gebied van machine learning. Maar: hoe komt het... [meer]
 • Developers zijn vandaag de dag veel gevraagde professionals. Wat heb je nu nodig om programmeur te worden? Welke talen zijn er? Wat doen die precies in de markt? Hoe verhouden de talen zich tot elkaar? Wat zijn de meest gevraagde professionals? Tijdens dit webinar bespreekt Arjan Burger de grote pro... [meer]
 • Programmeertalen zijn er in vele soorten en maten, en elke taal heeft zijn eigen specifieke toegevoegde waarde. Neem de programmeertaal Python bijvoorbeeld: Python bestaat al bijna 30 jaar, maar mag zich pas de laatste jaren verheugen in echte belangstelling. Sterker nog: Python is op dit moment een... [meer]