Wat is Big Data?

Welke activiteiten we ook ondernemen in de digitale wereld, we laten allemaal digitale sporen na. Voorbeelden van deze sporen zijn onze social-media activiteiten en het bezoekersgedrag op een website. Maar ook in de offline wereld laat je sporen na. Hierbij kun je denken aan het bijhouden van verkeersstromen of het gebruik van slimme meters binnen de energiesector. De hoeveelheid data neemt steeds meer toe in zowel gestructureerde als ongestructureerde vorm. Voor organisaties is het nu de uitdaging om deze gegevens te analyseren en vervolgens tactisch in te zetten. Dankzij Big Data krijgen organisaties een 360 graden beeld van hun klanten. Hierdoor kunnen bedrijven beter inspelen op de behoeften van hun consumenten. Maar wat is Big Data precies? En wat zijn de kenmerken? Hieronder geven we je een overzicht.

Big Data definitie

Big Data kent veel verschillende definities. En ze zijn ook nog eens allemaal verschillend. De definitie die wij aanhouden is die van Bernard Marr, Big Data expert en schrijver van de bestseller Big Data: ‘Using Smart Big Data, Analytics and Metrics To Make Better Decisions and Improve Performance': Big Data verwijst naar onze mogelijkheden om gebruik te maken van de steeds toenemende hoeveelheid data en deze te analyseren. Maar deze definitie is natuurlijk wel erg algemeen. Daarom specificeren we Big Data aan de hand van de 5 v’s.

Big Data: 5 v’s

Big Data: Volume

Het eerste kenmerk van Big Data is Volume. Organisaties krijgen steeds meer gegevens binnen van zowel interne bronnen (bijv. website) als externe bronnen (bijv. social media). Deze hoeveelheid data is zo groot dat je volgens Big Data goeroe Bernard Marr moet denken aan zettabytes of zelfs brontobytes. Traditionele databasetechnologie is meestal niet geschikt voor Big Data, omdat de datasets vaak te groot zijn om opgeslagen en geanalyseerd te worden. Maar ook hier is een oplossing voor. Nieuwe gedistribueerde systemen, zoals Hadoop, zorgen ervoor dat data over verschillende databases opgeslagen en geanalyseerd kunnen worden.

Big Data: Variety

Het tweede kenmerk van Big Data is Variety dat verwijst naar aard van de data. Deze kan namelijk gestructureerd, ongestructureerd of semi-gestructureerd zijn. Bovendien zijn de data afkomstig uit veel verschillende soorten bronnen. Hierbij kun je denken aan video, audio en click streams, maar ook gegevens die afkomstig zijn uit social media en e-mails. In principe is 80% van de data ongestructureerd. Door de nieuwe Big Data-technologie kunnen we verschillende soorten data (bijv. social media berichten, afbeeldingen en sensordata) samenbrengen en analyseren.

Big Data: Velocity

Het derde kenmerk van Big Data is Velocity. Dit begrip verwijst allereerst naar de snelheid waarmee nieuwe data gegenereerd worden (bijv. berichten op Twitter die viral gaan). Daarnaast verwijst het naar de analytische verwerking van gegevens. Vooral in het geval van fraude is het belangrijk om snel in actie te komen, omdat het binnen enkele minuten te laat kan zijn om deze te onderscheppen. Maar ook wat betreft het signaleren van trends, gps-data en real-time beschikbare informatie over consumenten en de markt moeten de gegevens met grote snelheid verwerkt kunnen worden. Juist door snel met Big Data te werken kun je gegevens optimaal benutten en ervan profiteren.

Big Data: Veracity

Het vierde kenmerk is Veracity. Dit verwijst naar de geloofwaardigheid van de data. Bij Big Data worden verschillende bronnen met een verschillende betrouwbaarheid met elkaar gecombineerd. De verschillende typen data verschillen met elkaar wat betreft kwaliteit en nauwkeurigheid en zijn daardoor minder goed controleerbaar (bijv. typfouten, spreektaal, afkortingen). Dankzij nieuwe Big Data technologieën is het mogelijk om met deze ‘messy’ data tot waardevolle resultaten te komen tijdens het analyseproces.

Big Data: Value

Last but definitely not least, het vijfde kenmerk van Big Data: Value. Dit begrip verwijst naar de grote waarde die Big Data kunnen opleveren. Het is leuk als je toegang tot al je data hebt, maar Big Data heeft pas echt zin als je er waarde uit kunt halen. Analyse-technieken zoals predictive analytics en data mining helpen je om waarde uit Big Data te halen. Hierdoor kun je bijvoorbeeld voorspellingen doen en patronen en relaties die aanwezig zijn in Big Data ontdekken.

Meer informatie over Big Data?

Wil je meer weten over Big Data en hun kenmerken? Volg dan de cursus Big Data bij de Big Data Academy! Dit is de plek waar je opgeleid wordt tot vooraanstaand Big Data specialist. De cursus Big Data is het startpunt voor jouw carrière als Big Data specialist. Deze cursus leidt je op voor het Big Data Foundation certificaat. Met dit certificaat toon je aan dat je inhoudelijke en praktische basiskennis over Big Data bezit.