PHP variabelen, lussen en condities

Wat is PHP?

Als er over PHP wordt gesproken, dan gaat het over een server-side scripttaal. Dit is een stuk software die dus draait op de server. Het verwerkt de instructies die in de PHP scripts zijn aangegeven. Deze scripts gebruik je in combinatie met HTML. Wanneer alle instructies zijn uitgevoerd, wordt de pagina samengesteld. Het wordt vervolgens als HTML pagina weergegeven aan de bezoeker. De PHP scripts zijn als het ware verdwenen. Met PHP kan je dynamische webpagina’s voor webservers maken, jouw website krijgt zo meer interactie met de bezoekers.

PHP tutorial


PHP variabele

Tijdens deze PHP tutorial zal Arjan Burger uitleggen hoe variabelen, lussen en condities werken. We beginnen weer met een PHP script om mee te starten, dus < ?php … ? >. Vervolgens beginnen we met een variabele. Een variabele kan een getal of een tekst zijn. Deze wordt aangegeven met het dollartekensymbool ($). Je geeft er waarde aan door bijvoorbeeld te schrijven: $getal = 5;. Het woord ‘getal’ is hier hoofdletterafhankelijk, dus let daar goed op! Door van deze variabele een echo te maken, stuur je het getal 5 door naar de localhost. Op de website zie je dus alleen het getal 5. Je kunt ook berekeningen uitvoeren in de PHP scripts, zoals $getal = 5*5 (vijf keer vijf). Nu zie je alleen het getal 25 op de site ziet. Of een $getal++, waarbij je er één bij het voorgaande optelt en zie je dus het cijfer 26.

PHP for loops

Om een variabele te gebruiken in een lus, gebruik je een bepaalde PHP script. Deze zet je dan in de lus genaamd for (PHP for loops). Je geeft aan hoe de variabele heet, waar het begint, waar het eindigt en welke bewerkingen je wilt doen. Dit is een constructie waarbij een bepaald stuk code herhaaldelijk uitgevoerd wordt. Vervolgens wordt tussen accolades { } het gedeelte geschreven dat uitgevoerd wordt. Wanneer je de variabelen wilt tonen op de website, geef je dat dus aan met een echo commando.

PHP conditie

Wanneer je een extra conditie (statement) wilt toevoegen, gebruik je de lus genaamd if. Hiermee geef je een bepaalde uitzondering of toevoegingen aan. Ook hier geef je bepaalde variabelen een waarde om toe te passen. Dit zijn de basisstappen die je moet kennen wanneer je gaat leren programmeren met PHP.

Cursus PHP

Wil je leren programmeren en PHP leren gebruiken? Bekijk ons uitgebreide cursusaanbod en schrijf je in voor een cursus PHP!

Terug