Overheden als dataverzamelaars

Overheden zijn ware dataverzamelaars. Dat doen zij vanuit hun wettelijke plicht en verantwoordelijkheid al sinds jaar en dag. Zo staat bijvoorbeeld elke Nederlandse burger geregistreerd in de zogeheten ‘Basisregistratie Personen’ (BRP). In die BRP staan niet alleen naam, adres, postcode en woonplaats vermeld, maar bijvoorbeeld ook onze burgerlijke staat en ons nageslacht. Daarnaast verzamelt de overheid uiteenlopende gegevens met betrekking tot veiligheid, jeugdzorg of criminaliteit. Dat levert bergen data op, en ook voor overheden is het zinvol om aan al die data conclusies te kunnen verbinden.

Voor Eduvision spreek ik regelmatig overheden die graag toegevoegde waarde uit hun data zouden halen, maar niet precies weten hoe ze dit kunnen realiseren. Het valt me op dat er een enorme diversiteit is in gegevens, doelstellingen, werkwijzen en uitdagingen. De ideale oplossing vraagt steeds opnieuw om de juiste combinatie van kennis en ervaring. Omdat we al een aantal jaren voorop lopen als het gaat om Big Data, hebben wij inmiddels veel ervaring met uiteenlopende overheidsorganisaties en bedrijven. Als gevolg hiervan zijn we in staat om ook minder ‘to the point’ geformuleerde vraagstukken snel en constructief vorm en inhoud te geven. Onze vakdocenten zijn in staat om vanuit hun kennis en praktijkervaring effectief met onze klanten mee te denken en steeds opnieuw de gewenste analyses helder in beeld te krijgen. Onze trainingen en webinars helpen je concreet op weg.

Ook benieuwd wat je allemaal kunt afleiden uit je data?

Onze trainingen:

Eerst orienteren kan natuurlijk ook!

Bekijk een van onze gratis webinars: