Wat is 'Big' Data?

Big data onderzoek

Elk bedrijf beschikt over data. Dit kunnen gegevens zijn vanuit het CRM over klanten, producten, personeel en omzet. Maar wat maakt big data nu 'big'? Er is geen standaard big data definitie, maar de volgende omschrijving wordt er vaak gegeven: big data is een term dat wordt gebruikt voor de grote hoeveelheid beschikbare gestructureerde, ongestructureerde en semi gestructureerde data dat verzameld, verwerkt en verbonden wordt. Ook is het belangrijk om een betekenis te geven aan deze verzameling losse data.
Deze hoeveelheden data groeien erg snel. Dit komt met name door het gebruik van internet en social media. Organisaties beschikken over steeds meer informatie en de inzet van big data kan dit proces ondersteunen. Al deze data komt uit een of meer databases en worden gekoppeld om er mee verder te werken. Tijdens een opleiding big data leer je ook hoe je de data vanuit het CRM en social media kunt gebruiken voor data analyse.

Big data expert

Wil jij graag een big data expert worden? Dan is het nuttig om te weten dat er bepaalde criteria worden toegeschreven aan big data. Big data heeft veel 'volume', bestaat uit verschillende soorten data 'variety' en is snel 'velocity'. De volume spreekt eigenlijk voor zich. Met de data die er nu dagelijks wordt geproduceerd, kunnen er zeker datasets gebruikt worden voor big data analyses. De datasets zijn zo groot, waardoor de meest gebruikelijke software tools niet genoeg zijn om de data te verkrijgen, beheren en verwerken binnen een bepaalde tijd.
De snelheid, velocity, waarmee de data wordt gegenereerd en verwerkt, speelt een grote rol. Het moet zo snel zijn, dat de beschikbare data 'real-time' verwerkt kan worden. Daarnaast is het van belang om data te verzamelen uit diverse bronnen (variety), denk aan social media, demografische gegevens, loyaliteitsgegevens en click-gedragsgegevens, maar ook afbeeldingen en video’s.

Big data kansen

Soms worden daar nog twee andere eigenschappen aan toegevoegd, namelijk 'veracity', het moet betrouwbaar zijn en 'value', het voegt een bepaalde waarde toe. Om data als betrouwbaar te zien, moet de kwaliteit van deze data dus hoog zijn. De nauwkeurigheid en juistheid van analyses hangt sterk van de diverse bronnen en gegevens af. Deze datasets moeten correct en up-to-date zijn. Dan pas kan big data waarde toevoegen aan jouw beslissingen en jouw bedrijfsproces. Het alleen maar hebben van big data heeft dan geen nut, je moet er zinvolle analyses mee kunnen maken. Door middel van effectieve data mining en big data analytics, kan de enorme hoeveelheid gegevens die wordt verzameld, goed gebruikt worden. Het zal waarde leveren en zakelijke kansen bieden, zoals het verbeteren van producten of diensten, bedrijfsprocessen optimaliseren en inspelen op klantbehoeftes.

Cursus Big Data

Wil je meer leren over big data en het voorspellen van klantgedrag? Schrijf je in voor een cursus Big Data! Tijdens de opleiding Big Data leer je wat big data is en doet en hoe je dit succesvol inzet binnen jouw organisatie. Daarnaast worden de volgende elementen behandeld: data analyse, data mining, predictive analytics (voorspellende analyses) en machine learning. Je gaat aan de slag met diverse technieken en software, zoals Hadoop, MapReduce, NoSQL, Cassandra, Mahout, Pig en Hive.

Terug