Wat is big data en wat kan ik ermee?

Wat is big data?

Big data wordt een meer populaire term. Het staat voor het verzamelen, verwerken en verbinden van de grote hoeveelheid gestructureerde, ongestructureerde of semi gestructureerde gegevens. Deze hoeveelheden groeien erg snel. Dit komt met name door het gebruik van internet en social media. Organisaties beschikken over steeds meer informatie en de inzet van big data kan dit proces ondersteunen. Big data koppelt diverse data uit diverse bronnen aan elkaar. Big data software kan je ‘realtime’ inzetten om correlaties te vinden tussen data en op basis daarvan beslissingen te maken, oftewel data mining. Data mining is het zoeken naar correlaties, patronen en statistische verbanden binnen zeer grote hoeveelheden data in databases, met als doel om relaties te ontdekken.

Big data tutorial


Big data analyse

In deze big data tutorial legt Arjan Burger uit wat big data is en wat je er mee kan doen. Big data gaat om het verzamelen van veel gegevens. Het draait om grote aantallen data, wat betekent dat je veel databases zult integreren. Ook zorgt het integreren van databases voor grote dataverzamelingen. Doordat bedrijven hun gegevens aan elkaar kunnen koppelen en een data analyse uitvoeren, worden zij efficiënter, effectiever en beter gericht op klanten. Als big data een grote toegevoegde waarde heeft, kan het ook de omzet verhogen en de kosten verlagen. Wanneer deze op de juiste manier verwerkt worden, kan je er voorspellende analyses van maken, oftewel ‘predictive analytics’. Predictive analytics is een gebied van data mining, dat zich bezighoudt met het extraheren van informatie uit gegevens en het te gebruiken om trends en gedragspatronen te voorspellen. Een voorbeeld hiervan is Google Analytics, hiermee kan je het gedrag van klanten bekijken op jouw website. Er zijn diverse big data modellen om voorspellingen te maken en/of business te genereren. Denk aan conversieoptimalisatie, koopgedrag en zoekgedrag.

Business Intelligence

Bij Business Intelligence draait het om het verzamelen van gegevens om met elkaar te vergelijken. Deze gegevens worden weer geanalyseerd en omgezet tot informatie. Daarbij kan je denken aan informatie over klanten, de marktsituatie of de concurrent. Al deze data kan uit verschillende systemen komen en wordt verzameld in één Data Warehouse. Hoe meer gegevens je hebt, hoe nauwkeuriger je data analyses kunt maken. Meer nauwkeurigere analyses kunnen leiden tot meer vertrouwen in de besluitvorming. Betere beslissingen kunnen weer leiden tot grotere operationele efficiëntie, kostenreductie en vermindering van risico.

Cursus big data

Wil je meer leren over het gebruik van big data en data analyse? Bekijk ons uitgebreide cursusaanbod en schrijf je in voor een cursus Big Data!

Terug