Big Data en Open Data in de Publieke Sector

Big Data is een term die je vast niet ontgaan is. Het internet staat er vol van en de voor- en nadelen worden benadrukt. Wat je leest is dat Big Data binnen veel branches voordelen kunnen bieden. In de private sector alleen al zorgen Big Data ervoor dat er 20%(!) betere prestaties geleverd worden door bedrijven die Big Data geïmplementeerd hebben in vergelijking tot concurrenten die Big Data niet inzetten.

Het draait binnen de publieke sector echter niet alleen om Big Data, maar ook het openbaar vrijgeven van gegevens, beter bekend als Open Data, speelt een grote rol. Maar wat zijn Big en Open Data en welke voordelen bieden ze de publieke sector?

Big Data Definitie

Misschien heb je al wel een idee van wat Big Data zijn, maar er zijn mogelijk ook lezers die het niet helemaal helder hebben. Het is ook een abstract begrip. Dit wordt mede veroorzaakt door het feit dat Big Data binnen elke sector een andere vorm en toepassing hebben. De definitie is dan ook niet eenduidig. Om toch een idee te hebben, geven we je hieronder een korte, algemene omschrijving.

Big Data zijn de grote hoeveelheid gestructureerde, semi-gestructureerde en ongestructureerde data die vanuit verschillende bronnen afkomstig zijn. Big Data zijn grotendeels samengevoegde, ongestructureerde data uit interne (bijvoorbeeld PDF-files en GPS data) en externe bronnen (bijvoorbeeld CRM-data, Facebook en Twitter) waar conclusies aan verbonden kunnen worden.

Publieke Sector Laat Kansen Big Data Onbenut

Big Data bieden de publieke sector veel kansen. Denk hierbij aan het voorspellen van welke overheidsinterventie de grootste kans van slagen heeft en overheidsmaatregelen die gebaseerd kunnen worden op feitelijke Big Data analyses.

Toch zijn weinig gemeentes die concrete plannen hebben met Big Data. De cijfers laten zien dat 54% procent van de publieke organisaties van plan is om Big Data te implementeren ten opzichte van 71% van alle respondenten. Als je kijkt naar alle branches, dan ligt het percentage binnen de publieke sector het laagst. Toch zijn er al wel enkele steden die de kansen van Big Data benutten. We zetten er drie voor je op een rijtje:

  1. Amsterdam gebruikt sensordata om bezoekersstromen in goede banen te leiden.
  2. Utrecht maakt gebruikt van de patiëntgegevens van huisartsen en zorgverzekeraars om zo de zorgvraag te voorspellen. Bovendien zet de stad Big Data in om te voorspellen in welke gebieden wel of geen support nodig is wat de zelfredzaamheid bevordert.
  3. Ook in Rotterdam ziet men de voordelen van Big Data. In deze stad worden Big Data ingezet om criminele activiteiten te voorspellen aan de hand van patroongegevens.

Wil je alvast meer weten over de toepassing van Big Data door bovenstaande steden? In het Brancherapport Big en Open Data in de Publieke Sector vind je de uitgewerkte cases.

Open Data, Open Overheid

In de inleiding hebben we de term Open Data al even laten vallen. In tegenstelling tot Big Data zijn Open Data en de overheid geen onbekenden van elkaar. Vandaag de dag zijn er een groot aantal gemeentes die gestructureerde gegevens openbaar maken voor iedere burger en ieder bedrijf in een voor de machine leesbare vorm. Iedereen mag de data vrij gebruiken. Er zijn verschillende instanties en bedrijven die data openbaar maken zoals het Ministerie van Binnenlandse Zaken middels het project Open Data, Rotterdam over restafval en de Utrechtse Reisinformatie groep middels de website 9292.

Maar waarom zou de overheid haar data openbaar maken? Twee voordelen zijn:

  1. Het openstellen van gestructureerde gegevens (Open Data) zal als resultaat hebben dat burgers en bedrijven meer betrokken raken bij wat de overheid doet. Een voorbeeld dat het Trendrapport Open Data geeft, is het ontsluiten van uitgaven aan ontwikkelingsprojecten door het ministerie van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.
  2. Vandaag de dag zijn bijna alle burgers met meerdere apparaten verbonden aan het internet. De overheid kan hierop inspelen door burgers digitale toegang te verlenen tot overheidsgegevens en proactief inspelen op de behoefte van burgers, omdat zij niet meer om de data hoeven te vragen.

In het filmpje hieronder worden de hierboven beschreven voordelen en toepassingen van Open Data geïllustreerd aan de hand van reisinformatie op maat. De video is zeker het bekijken waard.

Brancherapport Big en Open Data in de Publieke Sector

In dit blog hebben we een algemeen beeld van Big en Open Data binnen de publieke sector geschetst. Zie het als een preview. Wil je meer weten over de voordelen van Big en Open Data voor overheden en je laten inspireren door succesvolle cases? In het Brancherapport Big en Open Data in de Publieke Sector gaan we uitgebreid in op de kansen die Big en Open Data bieden binnen het sociale domein. Bovendien beschrijven we zeven cases waarin successen met Big Data behaald zijn.

Ook de gemeente Haren heeft haar eerste stappen met Big Data gezet. Welke dat zijn? Je leest het in deze klantcase.

Deze post delen?

Terug