Top 3 must-read Big Data onderzoeken

Over Big Data is de laatste jaren al veel geschreven. Op internet zijn verschillende opiniestukken te vinden over het belang van Big Data en de stand van zaken binnen organisaties. Maar wat laten de keiharde cijfers zien? Wij selecteerden voor jou de 3 must-read Big Data onderzoeken.

Big Data Onderzoek 1: Big Data in western Europe today

Dit onderzoek van Forrester Consulting & Xerox (2015) laat zien wat de houding met betrekking tot Big Data is van 300 senior decision-makers van West-Europese ondernemingen met 500 werknemers of meer. We zetten enkele interessante uitkomsten voor je op een rijtje.

Big Data voordelen

Organisaties verwachten dat Big Data hun organisatie zullen veranderen. De meest gegeven antwoorden zijn dat Big Data

  1. zorgen voor grotere betrokkenheid met consumenten
  2. helpen bij het verzamelen van business informatie
  3. zorgen voor hogere productiviteit en collaboratie van werknemers

Wat verder nog interessante uitkomsten zijn, is dat 37% van de organisaties denkt dat het tekort aan data engineering expertise een probleem zal zijn binnen twaalf maanden. Bovendien is 33% van de organisaties van plan om meer data engineers in te huren de komende 12 tot 24 maanden.

Big Data challenges: Nederland en België

Maar ondanks de voordelen die Big Data bieden, kwamen ook enkele uitdagingen aan het licht. Zo gaf 33% van de Nederlandse organisaties aan dat voor hen de samenwerking met marketing en business units de grootste uitdaging is. Op nummer twee staat met 29% de competitie tussen verschillende ‘lines of business’.

In België staat het verkrijgen van expertise met nieuwe programma’s met 30% op nummer één. Op nummer twee staat met 27% de toegenomen activiteit van concurrenten op het gebied van Big Data.

Verder is onderzocht welke waarde Big Data in verschillende sectoren heeft.

Big Data Onderzoek 2: Cracking the data conundrum: How succesful companies make Big Data operational

Dit onderzoek is uitgevoerd door Capgemini (2015) onder 226 respondenten uit Europa, Noord-Amerika en APAC landen. Het onderzoek geeft op een heldere wijze weer wat de huidig stand van zaken is omtrent Big Data in organisaties. We zetten enkele interessante uitkomsten voor je op een rijtje.

Eén van de meest opvallende uitkomsten is dat slechts 13% van de organisaties optimaal gebruikmaakt van Big Data. Verder geeft 27% van de respondenten aan dat hun Big Data initiatieven succesvol zijn en slechts 8%(!) geeft aan dat deze erg succesvol zijn.

Big Data challenges

Maar wat zijn nu de grootste uitdagingen?

  1. Eén van de grootste uitdaging is dat de data in ‘silo’s’ ligt verspreid over de organisaties. 79% van de organisaties heeft hun databronnen niet geïntegreerd binnen de organisatie.
  2. Een uitdaging die op nummer twee staat is het gebrek aan goede coördinatie van de analytic teams. Zo heeft 54% van de organisatie geen gezamenlijk team. Dit zorgt ervoor dat business en IT executives niet samenwerken aan Big Data projecten.
  3. De uitdaging die op nummer drie staat is de afwezigheid van een duidelijke business case voor het opstarten en implementeren van Big Data initiatieven. 67% van de organisaties heeft namelijk geen duidelijke criteria opgesteld om het succes van Big Data initiatieven te meten.

Big Data Onderzoek 3: Big Data in zicht

In dit onderzoek van de Nationale Denktank (2014) worden de kansen en risico’s die Big Data bieden voor Nederland onderzocht. Een opvallende uitkomst is dat de geschatte waarde die Big Data kunnen toevoegen aan de Nederlandse economie €45 miljard bedraagt. In het onderzoek worden vier sectoren uitgelicht, namelijk de mobiliteitssector, infrastructuur, gezondheidszorg en het sociaal domein.

In de mobiliteitssector wordt de waarde van Big Data geschat op €6 miljard. Big Data zouden binnen deze sector onder andere kunnen bijdragen aan een daling van de werkloosheid door verbeterde mobiliteit van een stad of regio.

In de infrastructuur wordt de waarde van Big Data geschat op €18 miljard. Binnen deze sector zouden Big Data kunnen zorgen dat men proactief kan reageren als de weg onderhoud nodig heeft. Maar ook door het in kaart brengen van vervoersstromen met Big Data kun je voorspellingen doen over het toekomstig falen van de infrastructuur.

In het sociale domein kunnen Big Data €8 miljard opleveren. Big Data kunnen bijvoorbeeld bijdragen aan het verminderen van werkloosheid en het stimuleren van de zelfredzaamheid bij ouderen.

Tot slot wordt de waarde van Big Data in de zorg op €10 miljard geschat. Big Data dragen in grote mate bij aan het voorkomen van bepaalde ziekten. Zo kun je door het verzamelen van fitnessdata voorspellingen doen over een gezonde levensstijl.

Bekijk hieronder het filmpje dat IBM heeft gemaakt om een beter beeld te krijgen van Big Data in de zorg.

Big Data in de zorg

Conclusie

Uit de onderzoeken wordt duidelijk dat met Big Data enorme winst te behalen valt. Organisaties zien het belang van Big Data dan ook in, maar er zijn nog steeds grote uitdagingen die het succesvol implementeren van Big Data verhinderen. Herken jij je in deze uitdagingen, maar ben je klaar om deze te lijf te gaan? Wil jij van Big Data een succes maken binnen je organisatie en dus je concurrenten voor zijn? Volg dan een van de zes Big Data opleidingen bij de Big Data Academy: de enige plek van Nederland waar je opgeleid wordt tot gecertificeerd Big Data specialist. Wil je weten wat dit inhoudt en wat de Big Data opleidingen jou te bieden hebben? Download geheel vrijblijvend onze brochure.

Big Data opleiding

Hieronder vind je een overzicht van onze Big Data opleidingen:

Deze post delen?

Terug