PowerBI en data-visualisatie: veelzijdig en gebruiksvriendelijk

Het onderwerp data-visualisatie mag zich verheugen in groeiende belangstelling: steeds meer bedrijven en (overheids)organisaties vinden het belangrijk om de data die ze verzamelen concreet te kunnen vertalen naar overzichtelijke visuals. Niet alleen om beter inzicht te krijgen in ‘de cijfers’, maar ook om effectief te kunnen anticiperen op toekomstige ontwikkelingen. Dat geldt o.a. voor sales-, marketing- en inkoopafdelingen van bedrijven, maar ook voor vrijwel elke overheidsorganisatie (bijvoorbeeld m.b.t. water-, bodem- of voedselkwaliteit, veiligheid, verkeer of bevolking).

Er bestaan verschillende data-visualisatietools. Op dit moment zijn PowerBI, Qlik en Tableau daarvan de belangrijkste. In de strijd om het grootste marktaandeel, lijkt PowerBI (als onderdeel van/gepusht door Microsoft) hard op weg om het grootste marktaandeel te veroveren.

Waarom PowerBI?

PowerBI is een intelligente en gebruiksvriendelijke tool die vele mogelijkheden biedt als het gaat om het in beeld brengen van data. Als onderdeel van Microsoft correspondeert het vanzelfsprekend optimaal met Microsoftprodukten, maar maakt het ook eenvoudig connecties met verschillende andere databases en producten, waaronder Excel (vaak gebruikt als ‘voorloper’ van PowerBI) en Googleprodukten (o.a. Google Analytics). PowerBI werkt zoals je mag verwachten van een produkt uit de Microsoft-stal: intuïtief, met een perfecte aansluiting op andere Microsoftprodukten.

Hoe werkt PowerBI?

Het hoofdingrediënt voor elke data-visualisatie is natuurlijk: data. Om te beginnen bepaal je welke data je graag zou visualiseren. Daarbij kun je overigens werken met data uit meerdere bronnen (bijvoorbeeld vanuit zowel CRM als website). Vervolgens bepaal je welke inzichten je wilt verkrijgen (bijvoorbeeld ‘omzet per bezoeker’, ‘conversie via de website’, ‘luchtvervuiling per regio’ of ‘te verwachten omzet’). De volgende stap is het presenteren van je bevindingen in interactieve grafieken. ‘Interactief’ wil zeggen dat grafieken ter plekke aangepast kunnen worden, bijvoorbeeld door het veranderen van ‘de laatste maand’ naar ‘het laatste kwartaal’. En omdat een deel van de toegevoegde waarde zit in de vertaalslag van ‘grafiek’ naar ‘conclusies’, bestaat de laatste fase uit het bespreken en doorvertalen van al die cijfers en grafieken naar kansen, mogelijkheden en toekomstscenario’s in de praktijk.

Terug